Genel Antrenman Bilgisi

Antrenman Kavramı, İlkeleri, Gelişimi ve Isınma

Ahmet ADAŞLIK
Tarafından Yazıldı Ahmet ADAŞLIK

Sizin için önerilenler. Bunları okudunuz mu ?

Türkiye’ de Antrenman Bilimi İle İlgili Gelişmeler

Ülkemizde antrenman bilimi adına yapılan ilk çalışmalar antropometrik ölçümlerle başlamıştır.

Daha sonraları; Ege Üniversitesinde 1973 yılında Spor Hekimliği Enstitüsü kurulmuştur. Bu kurumda uzun süre spor sakatlıkları ve beslenme gibi konuları aşamayan görüşle, yerini yavaş yavaş antrenman bilimi çalışmalarına bırakmıştır.

1975 yılında Spor Akademilerinin kurulmasıyla antrenör eğitimi ve antrenman bilimi ön plan çıkmaya başlamıştır.

Daha sonra Beden Terbiyesi Kanunu Çerçevesinde antrenör eğitimi ve sporcu sağlığı ile ilgili bir merkez kurulması düşünüşmüş ve Ankara SESAM 1982’ de kurulmuştur.

Son zamanlarda üniversiteler bünyelerine bu alanda eğitim vermek üzere bölümler açmaktadır.

2.Antrenman Kavramı, İlkeleri ve Gelişimi

ANTRENMAN TANIMI

HOLMANN

Antrenman, organizmada fonksiyonel ve morfolojik değişmeler sağlayan ve sporcuda verimin yükseltilmesi amacıyla belirli zaman aralıkları ile uygulanan yüklenmelerin tümüdür.

HARRE

Spor antrenmanı, sporda gelişimi sağlamak için bilimsel özellikle pedagojik ilkelere göre yönlendirilen süreçtir. Bu süreç, planlı ve sistemli biçimde etkilenerek sporcuların bir veya daha çok spor dalında üstün başarıya ulaşmasını amaçlar.

YAŞAR SEVİM

Bedensel ve moral gücün, teknik ve taktik becerilerin organik ve psikolojik yüklenmelerle düzeltilmesi ve en üst düzeye getirilmesi amaçlarına yönelik bir eğitim sürecidir.

Antrenmanın ilkeleri

Antrenman yoluyla istenilen amaçlara ulaşabilmek için her antrenman planlanmış, iyi organize edilmiş ve uygulanabilir olmalıdır. Bu nedenle bir antrenman oluşturulurken aşağıdaki ilkelere göre planlama yapılmalıdır.

1. Antrenmanın amaçları

Antrenman sürecinin tüm hazırlıklarını içerir.

Çalışılan spor branşındaki kısa, orta ve uzun vadeli amaçlar belirlenir. Bu amaçlar doğrultusunda yapılacak olan her antrenmanın amacı, içeriği belirlenmelidir.

Antrenmanda öğretilecek konular belirlenir, içeriğe göre planlama yapılır.

Antrenmanın amacına uygun olarak dayanıklılık, sürat, kuvvet gibi kondisyonel performansı oluşturan motorik özelliklerin hangisinin veya hangilerinin geliştirileceği belirlenir.

Teknik-taktik çalışmalar belirlenir.

2.Antrenmanın içeriği

Antrenmanın amaçlarına ulaşmak için antrenmanda kullandığımız alıştırmaları kapsar.

Sportif verimliliğin en üst düzeyine ulaşabilmek için, antrenmanın amacına yönelik seçilen alıştırmaların uygun yüklenme ilkelerine göre uygulanması büyük önem taşır.

Alıştırmaların seçiminde; amaca uygunluk, ekonomiklik ve etkinlik ilkeleri dikkate alınmalıdır.

3. Antrenmanın araç ve gereçleri

Antrenman metotlarının uygulanmasına ve sportif verimliliğin istenilen biçimde gelişmesine yardımcı olur ve destekler.

Antrenman süreci için gerekli olan yardımı sağlayan araç ve gereçler 3’e ayrılır:

Aletler: Branşa özgü malzemeler (top, file, kale vb,), halter, kasa, sağlık topu, slalom direkleri vb.

Bilgi Aktarıcı Malzemeler: Video, kamera, projeksiyon, teknik resim dizileri vb.

4. Antrenman metotları

Öngörülen antrenman amaçlarına ulaşabilmek için, genellikle spor uygulamalarından geliştirilen planlı ve programlı uygulamalardır.

ANTRENMANIN İLKELERİ

3-SPORDA ISINMA

ISINMA NEDİR?

Sporcuları; antrenmanlarda ve maçlarda öngörülen belli görevlere, bedensel ve psikolojik yönden en uygun şekilde hazırlamayı ve uyum sağlamayı amaç edinen çalışmalar olarak tanımlanır.

Sporcuları; antrenmanlarda ve maçlarda öngörülen belli görevlere, bedensel ve psikolojik yönden en uygun şekilde hazırlamayı ve uyum sağlamayı amaç edinen çalışmalar.

Diğer bir deyişle, sporcuların yüksek yoğunluktaki yüklenmelere hazırlığıdır. Bu hazırlık psikolojik ve fizyolojik yönüyle bir anlamda ön yükleme olarak adlandırılır.

Yüklenmeden amaç esnekliğin, motorik dengenin, psikolojik uyumun sağlanmasıdır.

Kısacası vücudun, yani organizmanın fonksiyonlarına en iyi biçimde işlerlik kazandırırız.

Isınma farklı şekillerde sınıflandırılır:

1- Genel Isınma: Organizmanın fonksiyonlarını en iyi duruma getirebilmesine yönelik ve bütün kas gruplarına hitap eden bir ısınma türüdür.

Her spor dalı için geçerli olan koşu,sıçrama,yön değiştirme vb.

2- Özel Isınma: Uygulanan spor dalının teknomotorik yapısına uygun ve daha çok aktif olan kas ve kas gruplarının önündeki yüklenmelere en iyi biçimde hazırlanmasıdır.

Başka bir sınıflandırmaya göre;

1- Aktif Isınma: Sporcunun bizzat kendisinin yaptığı hareketlerdir.

2- Pasif Isınma: Yardımcı ilaç ve benzeri maddelerden yararlanarak yapılan ısınma türüdür.

3-Mental Isınma: Sporcunun motivasyonel ve zihinsel olarak kendisinin önündeki antrenman ya da müsabakaya hazırlanmasıdır.

Isınmanın Fizyolojik Temelleri

Isınma yoluyla organizmayı, fizyolojik olarak işlevlerini daha etkin uygulayabilecek bir ortama getirmeye çalışırız.

Genel Aktif Isınmanın Etkileri

Koşarak ve hareket ederek ısınma büyük kas gruplarında kuvvetli bir ısı yükselmesi sağlar.

Stobay’a göre 15-20 dakikalık hafif koşu vücut ısısının yaklaşık 38,5° -39° arasıdır.

Uygun ısıda organizmadaki metabolik olayların hızı % 13 oranında yükselir.

Kan dolaşımının hızlandırılması ile kılcal damarların aktivitesi artırılır.

Yüksek ve optimal ısı merkezi, sinir sisteminin işlevlerini daha hızlı uygular, dolayısıyla reaksiyon ve kasılma hızı yükselir.

Vücut ısısının artması, kasılma hızını yaklaşık %20 oranında artırır.

Ayrıca sporcunun koordinasyonu olumlu etkilenir.

Vücut ısısının artması sakatlıklardan sakınmayı sağlar.

Genel aktif ısınma yoluyla sporcunun esnekliği sağlanır.

Kaslar daha yumuşak, esnek ve gerilme yeteneği kazanırlar.

Böylece yüksek yüklenmelerde kasların sakatlanma oranı asgariye düşürülür.

Genel ısınma aynı zamanda eklemlerin yüklenmeyi kaldırabilme yeteneğini artırır.

Özellikle dayanıklılık gerektiren spor dallarında genel aktif ısınma kalp ve kan dolaşımı sistemini olumlu yönde etkiler.

Genel aktif ısınma aynı zamanda sporcunun psikolojik uyum gücünü de artırır.

İyi bir ısınma uyarılma sürecini olumlu etkiler.

Özel Aktif Isınmanın Etkileri

Özel aktif ısınma; genel ısınmanın üzerine spor dallarının özelliklerine uygun çalışmaları öngörür.

Uygulanan spor dalının teknik ve taktik hareketleri ve özel aktif ısınmayı oluşturur.

Kısaca özel ısınma antrenman ya da müsabaka öncesi o spor dalının gereksinmelerini içermelidir.

ISINMANIN ŞARTLARI

Isınma birçok iç ve dış şarta bağlıdır. Bunlar:

1.Isınma ve antrenman durumu: Isınma çalışmalarında sporcunun antrenman durumuna göre yüklenme kapsamı ve yoğunluğu ayarlanmalıdır.

Örneğin; yoğun bir ısınma çalışması antrenmansız sporculara yorgunluk yaratabilir. Bu da önündeki sportif verimliliğini olumsuz yönde etkiler.

2. Isınma ve yaş: Isınma, sporcuların yaşına göre düzenlenmelidir. Yaşlı sporcularda ısınma çalışmaları yavaş ve basamaklı olarak uygulanır ve daha uzun süreye gereksinme duyulur.

Genç sporcularla yaşlı sporcular arasındaki ısınma süresi 10 ile 60 dakika arasında değişir.

3. Isınma ve psikolojik uyum: Psikolojik olarak ya da zihinsel olarak önündeki yarışmaya uyum sağlama ve motivasyon ısınmanın etkisini arttırır. Isınmaya psikolojik olarak hazırlanma uyum sürecini ve konsantrasyonu arttırır.

4. Isınma ve günün saatleri: Genel anlamda ısınma gün boyu devam eder.

Günün ilk saatlerindeki ısınma çalışmaları daha uzun olur.

En uygun ısınma saati 15:00 olarak bulunmuştur. Bu saatlerde vücut ısısı ve kan dolaşımı en üst düzeye ulaşır.

5. Isınma ve spor dalı: Isınma spor dalının özelliklerini içerecek şekilde düzenlenmelidir.

Her takımın ya da sporcunun alışagelmiş ve önceden düzenlemiş olduğu ısınma programı uygulanmaktadır.

Normal olarak bir ısınma maç öncesi 25-30 dakikadır. Bunun 1/3’ü genel, 2/3 özel ısınma olmalıdır.

6.Isınma ve iklim şartları: Sıcak havalarda daha az, soğuk havalarda daha uzun ısınma süresi gereklidir.

7. Isınma ve bireysel farklılıklar: Isınmada sporcuların bireysel özellikleri dikkate alınmalıdır. Bazı sporcular daha kısa, bazıları ise daha uzun sürede ısınırlar.

8. Isınma ve Motorik Uyum: Isınma ile optimal reaksiyon yeteneğine ve koordinasyon yeteneğine ulaşılmaya çalışılmalıdır.

Ahmet ADAŞLIK

Paylaşımlardan anında haberdar olmak istiyorsanız

Facebook Sayfamızı <

beğenmeyi ve

INSTAGRAM SAYFAMI

takip etmeyi unutmayın 🙂

BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR !

EMEĞE SAYGI  İÇİN LÜTFEN PAYLAŞIRKEN KAYNAĞINI BELİRTEREK PAYLAŞALIM…

Sizin için önerilenler. Bunları okudunuz mu ?

Yazar Hakkında

Ahmet ADAŞLIK

Ahmet ADAŞLIK

Herkese merhaba!

Bilimsellikten uzak bilgiler yerine, spora bilimsel destek niteliğinde yapılmış araştırmaları ve bir çok konuyu da sizlerle paylaşacağım…

Takipte kalmanız ve görüşlerinizi paylaşmanız benim için değerlidir. Bana ulaşmak isterseniz sitede bulunan sosyal medya hesaplarımı kullanabilirsiniz. MUTLU VE FİT KALIN !