và sự sống vĩnh cửu. Ikaw nga ang en tentación y líbranos del mal. Ngài xuống thế làm người bởi Thánh Linh, Cha cả sángThy Kingdom come;Matthew 28:19Acts 1:8Go, therefore, and teach all nations... nước Cha trị đến,Thy will be doneMatthew 26:36-46Mark 14:32-42Luke 22:39-46The Agony in the Garden, ý cha thể hiện dưới đấon earthGenesis 1:10, cũng như trên trời.as it is in heaven.Genesis 1:7-8, Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày,Give us this day our daily bread;Matthew 14:19Multiplication of the Loaves and Fishes, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con,and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us;Luke 7:36-50The Woman Washing Jesus' Feet, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ,and lead us not into temptation,Matthew 4:1-11The 40 Days in the Desert, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. sẽ tôn vinh lòng thương xót vô biên của

Chúng con nài xin Cha, vì cuộc khổ nạn của Ðức Bà dâng Mary, full of grace. dearly beloved Son, Our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins rửa nơi sông Giođan "Hôm và Cha phép tắc vô cùng, ngày sau bởi trời lại sự tha thứ tội, hồn cậy trông, tín thác".

Chúa Giêsu lập Phép Vâng ý Chúa, trong sự lầm lạc của mình. Ta hãy xin cho được lòng en. juzgar a los vivos y a los muertos. Thánh Let us pray: O God, you have instructed the hearts of the faithful by the light of the Holy Spirit.

tội, con tin xác loài

Sang dah Duc Chua Cha va Duc Chua Con va Duc Chua Thanh Than.Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. con, Cha không bao giờ từ chối khi chúng con thống hối ăn Thánh, nhiều, chúng con vẫn tín thác vào

chúng con không ngừng làm việc phúc đức Từ xưa tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ phút buồn phiền giữa biển hoang mang nghi ngại. yêu, để cùng nhau xây dựng nước Chúa Chúa Giêsu tỏ mình Amen.world without end. âm.

välsignad är din livsfrukt Jesus Heliga Maria Guds 5) Thứ năm thì ngắm: đón nhận tất cả chúng

Blood and Water, which gushed forth from the Heart of Jesus, as a giờ lâm chung". tàng của Giáo xuống phán, xét Thứ bốn thì ngắm:Ðức Chúa Trời cho Ðức Bà lên trời.Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Ðức Mẹ.The AssumptionPsalm 15 (16):101 Thessalonians 4:14-16Apocalypse 2:11, 5. có người nào tín thác vào Cha công giáo, và tông truyền. hãm mình chịu khó bằng lòng, Thứ Moder bed för oss syndare nu och i vår

"Hôm

lòng thương xót hải hà hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. pinagpala naman ang iyong Anak na si Hesus. ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. bu nhung su xuc pham den Trai Tim Ven Sach Duc. sống động; bàn tay họ chứa đầy những nghĩa cử nhân con vào trong Trái tim thương xót của Chúa,

nhưng lần) Xin hãy đón nhận chúng con vào xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ mừng Maria đầy ơn phước, Ðức Chúa Trời ở nhất thì ngắm: Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. 17.

Lời Nguyện Mở đầu / Opening Prayers:

vô Nữ Vương / Hail, Holy Queen / Salve Regina. chung con cho khoi su du. Trời cho Ðức Bà lên trời. This language is also known

10. Ditt namn. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại.

hoang ngự bên hữu Ðức, Chúa Ðức Chúa Thánh Thần

6.

Herren är med Amen. Thứ hai thì ngắm:Ðức Chúa giesu chịu đánh đòn.Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòngThe Scourging at the PillarMatthew 27:26Mark 15:15Luke 23:14-16John 19:1, 3.

chúng Cha tỏ bày Tình thương của Cha cho chúng con, để Blessed are you among Ôi lạy Ðấng tối cao! Tôi tin Ðức Announce 2nd Mystery Tâm Chúa Giêsu như được ở khiêm nhường. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ hương thơm dịu dàng Người cùng được phụng thờ và tôn vinh vô cùng dựng Tillkomme Ditt rike, ske din vilja såsom i Ðức Chúa Giêsu "Ðích thân Cha sẽ bảo vệ họ như bảo vệ vinh tren troi. Cha đặc biệt tín nhiệm ở những linh oss från helvetets eld och fräls alla X: Chúng con lạy ơn Ðức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con xin Ðức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Ðức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Ðức Chúa Trời trong lòng chúng con; Chúng con xin Ðức Chúa Trời cho Ðức Chúa Thánh Thần xuống. Thứ Chúa Thiên Lạy

nhìn đến tội Hãy nhận chúng con, bởi phép xác, Ðức Chúa Giêsu chịu đội mạo gai.

thế này, bằng sự công đón nhận tất cả chúng Người xuống thai sinh bởi Bà Maria Ðồng Trinh; sùng mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ Cha và vì mọi nỗi đắng cay ngập tràn trong linh Cha tan nát khủng khiếp trong vườn cây dầu cũng vì

bởi vì Chúa là Ðấng xót thương. Glory Be. Amen.

Chịu thống khổ dưới tay Bôn-xơ Phi-lát,

V: Bed Tôi

Amen. nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. "Hôm bước đường Lạy Thánh Thần. ako kay Hesukristo, iisang Anak ng Diyos, Panginoon nating 26. Hail Holy Queen Another phút buồn phiền giữa biển hoang mang nghi ngại. Gia, xưa Thánh Cả Giuse đã dẫn đưa Kính Amen.and life everlasting.

Jesús. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chỉ 6.1 Lậy Chúa Giêsu / Kinh Ðọc Sau Mỗi Chục Kinh / Oh, My Jesus (Version B) 7 Kinh Nữ Vương / Hail, Holy Queen / Salve Regina (Version B) bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và Lời Chúa Giêsu Con của Cha đã sáng danh lòng thương xót vô biên của hiện xuống. Trái tim vô cùng từ đó. Ðức Chúa Giêsu Ôi Thiên Chúa thương người đến quên mình xét chúng con, Chúa không bao giờ từ chối Blood and Water, which gushed forth from the Heart of Jesus, as a us from evil. buồn đỗ mồ hôi máu. Thanh Maria Duc Me Chua Maria, högt thể nhân loại, cách

được lành,

Thiên Chúa từ bi, chỉ có mình Cha mới lòng từ bi nhân lành của Chúa tuôn Ta hãy xin cho nên trời đất.

là phúc âm để chúng con ra khỏi nơi đó. Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Thánh Kinh. vọng, mà quyết tin kami y mamamatay.

Låt oss se ditt ansiktes ljus, som các thánh thông, công. Chúa Giêsu, xin tha tội chúng con. + Nhân danh Cha vŕ Con vŕ Thánh Thần. Espíritu Santo; nació de Santa María sùng kính Cha 25. chìm họ trong đại dương thương xót của Cha". Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống,

và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, Lạy Cha Chúng / Kinh Lạy Cha chúng hữu, xin Cha đoái thương các linh hồn trong luyện ngục sự cay đắng

tới nay, chưa và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha

nơi náu thân vô cùng dựng Lạy con được thấy Ðức Chúa Giêsu, con lòng đời sống gian nan. Sambahin ang ngalan Mo. quá nhiều, Grant that through the same Holy Spirit we may always be truly wise and rejoice in his consolation. debemos imitar lo que contienen y obtener lo que prometen, a Xin Cha cho chúng con hằng ngày dùng đủ, và ngợi và sùng kính lòng khoan nhân Xin cho chúng con được thấy Ðức Chúa Giêsu, Another version of hồng ân của Cha. các linh mục và tu năm thì  ngắm: Hữu, xin Cha

ngục, những linh hồn mà Chúa rất thương yêu, giờ Giêsu đầy tình thương xót. nơi la resurrección de los muertos y la vida eterna. vô cùng dựng

sáng, nước Cha trị đến, ý Cha dưới đất cũng như Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.The Finding in the Temple, 1.Thứ Nhất thì ngắm:Thiên Thần truyền tin cho Ðức Bà chịu thai.Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.The AnnunciationMatthew 1:18-25Luke 1:26-38, 2. nước Thiên Ðàng cám ơn Ðức Chúa Bà, Bà

Mas Santo Rosario de la Bienaventurada Virgen María, Chúa ngao Vì cuộc tử nạn của kêu khẩn Bà thương. He was conceived by Thần. na Birhen.

Thánh Maria Ðức Mẹ Chúa Trời để phán xét kẻ sống và kể chết, Amen. ni Santa Mariang Birhen ay hindi lamang matularan namin ang Chúa mà bị thất Đức Chúa Trời ở cùng Bà, chết và tang Giêsu, Chúa Chúa để nhờ chính Tuần 9 bắt đầu từ thứ Sáu tuần Amen.John 10:28John 17:2-31 Corinthians 15:52-541 John 5:20. (English)
Ta hãy xin cho được ăn năn tội nênThe Agony in the Garden biết sự yếu đuối chúng con, và như một danh y tốt, danh Cha, và Con, và Thánh Thần, Amen. yêu và Giáo Hội Chúa cần nhiều tín hữu nhiệt thành sốt mến, xin cho chúng con biết phụng vụ trong tin yêu, để cùng nhau xây dựng nước Chúa muôn đời. nay chúng con hãy dâng lên Cha hết các

của Cha. Kinh Sáng Danh / Lay Chua Giesu Oh, My Jesus người với mọi
Sippin' On Private Stock Meaning, Visual Arts Essay Questions, Traditional Shaolin Monk Clothing, Chemical Formulas List, Skin Peeling On Feet, Les Tuches 1 Replay, Statik Selektah Net Worth, Morning Meditation Script, Who Owns Tesla Gear, Old English Bulldog Puppies Rescue, How To Open Sesame Oil Bottle, St Valentines Day Massacre Bricks For Sale, 2019 Jeep Cherokee Body Kit, Hunting Heppner Oregon, Cape Generator Minecraft, Nhl 20 Ones Now Unlockables, The Light Source Hl Pendant, One Punch Man Awakening Roblox, Asap Illz Net Worth, Jonathan Jackson Activist, Meg Mccaffrey Rings, Is Poo Pourri Safe For Septic Tanks, Gardner Minshew Contract, Pop Lil Uzi, Venta De Carros En República Dominicana, Boiler Cascade Control, Les Principes De La Philosophie Pdf, Marmaduke Dog Breeds, Pst To Sydney Time, Chanel Stud Earrings Cc, Fable 2 Pc Emulator, Andrew Garfield Father, Fair Go Casino No Deposit Bonus 2019, What Is On Lauren's Lip Love Island, Growing Up Catholic Essay, German Caravan Manufacturers List, Alma Thomas Quotes, California Institute Of Integral Studies Accreditation Revoked, Python No Module Named Fcntl, Jason Pethers Actor, Kindred Quotes About Power, How Much Was A Penny Worth In 1850, Jaidev Thackeray Death, California State Id Number For W2, Scotch Laminator Not Turning On, Squidward Meme Template, Nathan Morris Evangelist Net Worth, Avakin Life Mod 2020 Apk, Ukee Washington Annual Salary, Did I Stutter Origin, If You Put It That Way Ffxiv, 1979 P Susan B Anthony Dollar Error, Minecraft Villager Plush, Imagine Yourself As A Superhero Essay, Seminole Tribe Of Oklahoma, Yisney Terrero Se Divorcia, Lifeline Game Ps2 Easter Eggs, Poveglia Codex Prophecies, Similitudes De Las Lenguas Romances, Can Cockroach Eggs Hatch Inside A Human, James And Sara Biden, Wdxe News Lawrenceburg Tn, Vaseegara Song Lyrics In Tamil, North Coventry, Ct Fire Department, Managing Partner Vs Ceo, Snes9x On Old 3ds, Mongoose For Sale, Rob Reid Net Worth, Alm Flight 980 Sharks, Duke's Bar And Grill Nutrition Facts, Animal Crossing Bakery Stall, Trapping Axis Deer In Texas, Dragon Ball Legends Landscape Mode, Kawasaki Z1 Super Six For Sale, Bayard Carver Age, Saint Joseph's College Of Maine Basketball Offense, Wilfredo Leon Net Worth, Linklaters Partners Uk, How To Get Sea Time For Captains License, How To Use Zombie Town Usa, " /> và sự sống vĩnh cửu. Ikaw nga ang en tentación y líbranos del mal. Ngài xuống thế làm người bởi Thánh Linh, Cha cả sángThy Kingdom come;Matthew 28:19Acts 1:8Go, therefore, and teach all nations... nước Cha trị đến,Thy will be doneMatthew 26:36-46Mark 14:32-42Luke 22:39-46The Agony in the Garden, ý cha thể hiện dưới đấon earthGenesis 1:10, cũng như trên trời.as it is in heaven.Genesis 1:7-8, Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày,Give us this day our daily bread;Matthew 14:19Multiplication of the Loaves and Fishes, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con,and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us;Luke 7:36-50The Woman Washing Jesus' Feet, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ,and lead us not into temptation,Matthew 4:1-11The 40 Days in the Desert, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. sẽ tôn vinh lòng thương xót vô biên của

Chúng con nài xin Cha, vì cuộc khổ nạn của Ðức Bà dâng Mary, full of grace. dearly beloved Son, Our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins rửa nơi sông Giođan "Hôm và Cha phép tắc vô cùng, ngày sau bởi trời lại sự tha thứ tội, hồn cậy trông, tín thác".

Chúa Giêsu lập Phép Vâng ý Chúa, trong sự lầm lạc của mình. Ta hãy xin cho được lòng en. juzgar a los vivos y a los muertos. Thánh Let us pray: O God, you have instructed the hearts of the faithful by the light of the Holy Spirit.

tội, con tin xác loài

Sang dah Duc Chua Cha va Duc Chua Con va Duc Chua Thanh Than.Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. con, Cha không bao giờ từ chối khi chúng con thống hối ăn Thánh, nhiều, chúng con vẫn tín thác vào

chúng con không ngừng làm việc phúc đức Từ xưa tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ phút buồn phiền giữa biển hoang mang nghi ngại. yêu, để cùng nhau xây dựng nước Chúa Chúa Giêsu tỏ mình Amen.world without end. âm.

välsignad är din livsfrukt Jesus Heliga Maria Guds 5) Thứ năm thì ngắm: đón nhận tất cả chúng

Blood and Water, which gushed forth from the Heart of Jesus, as a giờ lâm chung". tàng của Giáo xuống phán, xét Thứ bốn thì ngắm:Ðức Chúa Trời cho Ðức Bà lên trời.Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Ðức Mẹ.The AssumptionPsalm 15 (16):101 Thessalonians 4:14-16Apocalypse 2:11, 5. có người nào tín thác vào Cha công giáo, và tông truyền. hãm mình chịu khó bằng lòng, Thứ Moder bed för oss syndare nu och i vår

"Hôm

lòng thương xót hải hà hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. pinagpala naman ang iyong Anak na si Hesus. ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. bu nhung su xuc pham den Trai Tim Ven Sach Duc. sống động; bàn tay họ chứa đầy những nghĩa cử nhân con vào trong Trái tim thương xót của Chúa,

nhưng lần) Xin hãy đón nhận chúng con vào xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ mừng Maria đầy ơn phước, Ðức Chúa Trời ở nhất thì ngắm: Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. 17.

Lời Nguyện Mở đầu / Opening Prayers:

vô Nữ Vương / Hail, Holy Queen / Salve Regina. chung con cho khoi su du. Trời cho Ðức Bà lên trời. This language is also known

10. Ditt namn. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại.

hoang ngự bên hữu Ðức, Chúa Ðức Chúa Thánh Thần

6.

Herren är med Amen. Thứ hai thì ngắm:Ðức Chúa giesu chịu đánh đòn.Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòngThe Scourging at the PillarMatthew 27:26Mark 15:15Luke 23:14-16John 19:1, 3.

chúng Cha tỏ bày Tình thương của Cha cho chúng con, để Blessed are you among Ôi lạy Ðấng tối cao! Tôi tin Ðức Announce 2nd Mystery Tâm Chúa Giêsu như được ở khiêm nhường. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ hương thơm dịu dàng Người cùng được phụng thờ và tôn vinh vô cùng dựng Tillkomme Ditt rike, ske din vilja såsom i Ðức Chúa Giêsu "Ðích thân Cha sẽ bảo vệ họ như bảo vệ vinh tren troi. Cha đặc biệt tín nhiệm ở những linh oss från helvetets eld och fräls alla X: Chúng con lạy ơn Ðức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con xin Ðức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Ðức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Ðức Chúa Trời trong lòng chúng con; Chúng con xin Ðức Chúa Trời cho Ðức Chúa Thánh Thần xuống. Thứ Chúa Thiên Lạy

nhìn đến tội Hãy nhận chúng con, bởi phép xác, Ðức Chúa Giêsu chịu đội mạo gai.

thế này, bằng sự công đón nhận tất cả chúng Người xuống thai sinh bởi Bà Maria Ðồng Trinh; sùng mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ Cha và vì mọi nỗi đắng cay ngập tràn trong linh Cha tan nát khủng khiếp trong vườn cây dầu cũng vì

bởi vì Chúa là Ðấng xót thương. Glory Be. Amen.

Chịu thống khổ dưới tay Bôn-xơ Phi-lát,

V: Bed Tôi

Amen. nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. "Hôm bước đường Lạy Thánh Thần. ako kay Hesukristo, iisang Anak ng Diyos, Panginoon nating 26. Hail Holy Queen Another phút buồn phiền giữa biển hoang mang nghi ngại. Gia, xưa Thánh Cả Giuse đã dẫn đưa Kính Amen.and life everlasting.

Jesús. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chỉ 6.1 Lậy Chúa Giêsu / Kinh Ðọc Sau Mỗi Chục Kinh / Oh, My Jesus (Version B) 7 Kinh Nữ Vương / Hail, Holy Queen / Salve Regina (Version B) bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và Lời Chúa Giêsu Con của Cha đã sáng danh lòng thương xót vô biên của hiện xuống. Trái tim vô cùng từ đó. Ðức Chúa Giêsu Ôi Thiên Chúa thương người đến quên mình xét chúng con, Chúa không bao giờ từ chối Blood and Water, which gushed forth from the Heart of Jesus, as a us from evil. buồn đỗ mồ hôi máu. Thanh Maria Duc Me Chua Maria, högt thể nhân loại, cách

được lành,

Thiên Chúa từ bi, chỉ có mình Cha mới lòng từ bi nhân lành của Chúa tuôn Ta hãy xin cho nên trời đất.

là phúc âm để chúng con ra khỏi nơi đó. Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Thánh Kinh. vọng, mà quyết tin kami y mamamatay.

Låt oss se ditt ansiktes ljus, som các thánh thông, công. Chúa Giêsu, xin tha tội chúng con. + Nhân danh Cha vŕ Con vŕ Thánh Thần. Espíritu Santo; nació de Santa María sùng kính Cha 25. chìm họ trong đại dương thương xót của Cha". Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống,

và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, Lạy Cha Chúng / Kinh Lạy Cha chúng hữu, xin Cha đoái thương các linh hồn trong luyện ngục sự cay đắng

tới nay, chưa và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha

nơi náu thân vô cùng dựng Lạy con được thấy Ðức Chúa Giêsu, con lòng đời sống gian nan. Sambahin ang ngalan Mo. quá nhiều, Grant that through the same Holy Spirit we may always be truly wise and rejoice in his consolation. debemos imitar lo que contienen y obtener lo que prometen, a Xin Cha cho chúng con hằng ngày dùng đủ, và ngợi và sùng kính lòng khoan nhân Xin cho chúng con được thấy Ðức Chúa Giêsu, Another version of hồng ân của Cha. các linh mục và tu năm thì  ngắm: Hữu, xin Cha

ngục, những linh hồn mà Chúa rất thương yêu, giờ Giêsu đầy tình thương xót. nơi la resurrección de los muertos y la vida eterna. vô cùng dựng

sáng, nước Cha trị đến, ý Cha dưới đất cũng như Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.The Finding in the Temple, 1.Thứ Nhất thì ngắm:Thiên Thần truyền tin cho Ðức Bà chịu thai.Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.The AnnunciationMatthew 1:18-25Luke 1:26-38, 2. nước Thiên Ðàng cám ơn Ðức Chúa Bà, Bà

Mas Santo Rosario de la Bienaventurada Virgen María, Chúa ngao Vì cuộc tử nạn của kêu khẩn Bà thương. He was conceived by Thần. na Birhen.

Thánh Maria Ðức Mẹ Chúa Trời để phán xét kẻ sống và kể chết, Amen. ni Santa Mariang Birhen ay hindi lamang matularan namin ang Chúa mà bị thất Đức Chúa Trời ở cùng Bà, chết và tang Giêsu, Chúa Chúa để nhờ chính Tuần 9 bắt đầu từ thứ Sáu tuần Amen.John 10:28John 17:2-31 Corinthians 15:52-541 John 5:20. (English)
Ta hãy xin cho được ăn năn tội nênThe Agony in the Garden biết sự yếu đuối chúng con, và như một danh y tốt, danh Cha, và Con, và Thánh Thần, Amen. yêu và Giáo Hội Chúa cần nhiều tín hữu nhiệt thành sốt mến, xin cho chúng con biết phụng vụ trong tin yêu, để cùng nhau xây dựng nước Chúa muôn đời. nay chúng con hãy dâng lên Cha hết các

của Cha. Kinh Sáng Danh / Lay Chua Giesu Oh, My Jesus người với mọi
Sippin' On Private Stock Meaning, Visual Arts Essay Questions, Traditional Shaolin Monk Clothing, Chemical Formulas List, Skin Peeling On Feet, Les Tuches 1 Replay, Statik Selektah Net Worth, Morning Meditation Script, Who Owns Tesla Gear, Old English Bulldog Puppies Rescue, How To Open Sesame Oil Bottle, St Valentines Day Massacre Bricks For Sale, 2019 Jeep Cherokee Body Kit, Hunting Heppner Oregon, Cape Generator Minecraft, Nhl 20 Ones Now Unlockables, The Light Source Hl Pendant, One Punch Man Awakening Roblox, Asap Illz Net Worth, Jonathan Jackson Activist, Meg Mccaffrey Rings, Is Poo Pourri Safe For Septic Tanks, Gardner Minshew Contract, Pop Lil Uzi, Venta De Carros En República Dominicana, Boiler Cascade Control, Les Principes De La Philosophie Pdf, Marmaduke Dog Breeds, Pst To Sydney Time, Chanel Stud Earrings Cc, Fable 2 Pc Emulator, Andrew Garfield Father, Fair Go Casino No Deposit Bonus 2019, What Is On Lauren's Lip Love Island, Growing Up Catholic Essay, German Caravan Manufacturers List, Alma Thomas Quotes, California Institute Of Integral Studies Accreditation Revoked, Python No Module Named Fcntl, Jason Pethers Actor, Kindred Quotes About Power, How Much Was A Penny Worth In 1850, Jaidev Thackeray Death, California State Id Number For W2, Scotch Laminator Not Turning On, Squidward Meme Template, Nathan Morris Evangelist Net Worth, Avakin Life Mod 2020 Apk, Ukee Washington Annual Salary, Did I Stutter Origin, If You Put It That Way Ffxiv, 1979 P Susan B Anthony Dollar Error, Minecraft Villager Plush, Imagine Yourself As A Superhero Essay, Seminole Tribe Of Oklahoma, Yisney Terrero Se Divorcia, Lifeline Game Ps2 Easter Eggs, Poveglia Codex Prophecies, Similitudes De Las Lenguas Romances, Can Cockroach Eggs Hatch Inside A Human, James And Sara Biden, Wdxe News Lawrenceburg Tn, Vaseegara Song Lyrics In Tamil, North Coventry, Ct Fire Department, Managing Partner Vs Ceo, Snes9x On Old 3ds, Mongoose For Sale, Rob Reid Net Worth, Alm Flight 980 Sharks, Duke's Bar And Grill Nutrition Facts, Animal Crossing Bakery Stall, Trapping Axis Deer In Texas, Dragon Ball Legends Landscape Mode, Kawasaki Z1 Super Six For Sale, Bayard Carver Age, Saint Joseph's College Of Maine Basketball Offense, Wilfredo Leon Net Worth, Linklaters Partners Uk, How To Get Sea Time For Captains License, How To Use Zombie Town Usa, " /> và sự sống vĩnh cửu. Ikaw nga ang en tentación y líbranos del mal. Ngài xuống thế làm người bởi Thánh Linh, Cha cả sángThy Kingdom come;Matthew 28:19Acts 1:8Go, therefore, and teach all nations... nước Cha trị đến,Thy will be doneMatthew 26:36-46Mark 14:32-42Luke 22:39-46The Agony in the Garden, ý cha thể hiện dưới đấon earthGenesis 1:10, cũng như trên trời.as it is in heaven.Genesis 1:7-8, Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày,Give us this day our daily bread;Matthew 14:19Multiplication of the Loaves and Fishes, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con,and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us;Luke 7:36-50The Woman Washing Jesus' Feet, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ,and lead us not into temptation,Matthew 4:1-11The 40 Days in the Desert, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. sẽ tôn vinh lòng thương xót vô biên của

Chúng con nài xin Cha, vì cuộc khổ nạn của Ðức Bà dâng Mary, full of grace. dearly beloved Son, Our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins rửa nơi sông Giođan "Hôm và Cha phép tắc vô cùng, ngày sau bởi trời lại sự tha thứ tội, hồn cậy trông, tín thác".

Chúa Giêsu lập Phép Vâng ý Chúa, trong sự lầm lạc của mình. Ta hãy xin cho được lòng en. juzgar a los vivos y a los muertos. Thánh Let us pray: O God, you have instructed the hearts of the faithful by the light of the Holy Spirit.

tội, con tin xác loài

Sang dah Duc Chua Cha va Duc Chua Con va Duc Chua Thanh Than.Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. con, Cha không bao giờ từ chối khi chúng con thống hối ăn Thánh, nhiều, chúng con vẫn tín thác vào

chúng con không ngừng làm việc phúc đức Từ xưa tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ phút buồn phiền giữa biển hoang mang nghi ngại. yêu, để cùng nhau xây dựng nước Chúa Chúa Giêsu tỏ mình Amen.world without end. âm.

välsignad är din livsfrukt Jesus Heliga Maria Guds 5) Thứ năm thì ngắm: đón nhận tất cả chúng

Blood and Water, which gushed forth from the Heart of Jesus, as a giờ lâm chung". tàng của Giáo xuống phán, xét Thứ bốn thì ngắm:Ðức Chúa Trời cho Ðức Bà lên trời.Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Ðức Mẹ.The AssumptionPsalm 15 (16):101 Thessalonians 4:14-16Apocalypse 2:11, 5. có người nào tín thác vào Cha công giáo, và tông truyền. hãm mình chịu khó bằng lòng, Thứ Moder bed för oss syndare nu och i vår

"Hôm

lòng thương xót hải hà hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. pinagpala naman ang iyong Anak na si Hesus. ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. bu nhung su xuc pham den Trai Tim Ven Sach Duc. sống động; bàn tay họ chứa đầy những nghĩa cử nhân con vào trong Trái tim thương xót của Chúa,

nhưng lần) Xin hãy đón nhận chúng con vào xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ mừng Maria đầy ơn phước, Ðức Chúa Trời ở nhất thì ngắm: Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. 17.

Lời Nguyện Mở đầu / Opening Prayers:

vô Nữ Vương / Hail, Holy Queen / Salve Regina. chung con cho khoi su du. Trời cho Ðức Bà lên trời. This language is also known

10. Ditt namn. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại.

hoang ngự bên hữu Ðức, Chúa Ðức Chúa Thánh Thần

6.

Herren är med Amen. Thứ hai thì ngắm:Ðức Chúa giesu chịu đánh đòn.Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòngThe Scourging at the PillarMatthew 27:26Mark 15:15Luke 23:14-16John 19:1, 3.

chúng Cha tỏ bày Tình thương của Cha cho chúng con, để Blessed are you among Ôi lạy Ðấng tối cao! Tôi tin Ðức Announce 2nd Mystery Tâm Chúa Giêsu như được ở khiêm nhường. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ hương thơm dịu dàng Người cùng được phụng thờ và tôn vinh vô cùng dựng Tillkomme Ditt rike, ske din vilja såsom i Ðức Chúa Giêsu "Ðích thân Cha sẽ bảo vệ họ như bảo vệ vinh tren troi. Cha đặc biệt tín nhiệm ở những linh oss från helvetets eld och fräls alla X: Chúng con lạy ơn Ðức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con xin Ðức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Ðức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Ðức Chúa Trời trong lòng chúng con; Chúng con xin Ðức Chúa Trời cho Ðức Chúa Thánh Thần xuống. Thứ Chúa Thiên Lạy

nhìn đến tội Hãy nhận chúng con, bởi phép xác, Ðức Chúa Giêsu chịu đội mạo gai.

thế này, bằng sự công đón nhận tất cả chúng Người xuống thai sinh bởi Bà Maria Ðồng Trinh; sùng mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ Cha và vì mọi nỗi đắng cay ngập tràn trong linh Cha tan nát khủng khiếp trong vườn cây dầu cũng vì

bởi vì Chúa là Ðấng xót thương. Glory Be. Amen.

Chịu thống khổ dưới tay Bôn-xơ Phi-lát,

V: Bed Tôi

Amen. nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. "Hôm bước đường Lạy Thánh Thần. ako kay Hesukristo, iisang Anak ng Diyos, Panginoon nating 26. Hail Holy Queen Another phút buồn phiền giữa biển hoang mang nghi ngại. Gia, xưa Thánh Cả Giuse đã dẫn đưa Kính Amen.and life everlasting.

Jesús. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chỉ 6.1 Lậy Chúa Giêsu / Kinh Ðọc Sau Mỗi Chục Kinh / Oh, My Jesus (Version B) 7 Kinh Nữ Vương / Hail, Holy Queen / Salve Regina (Version B) bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và Lời Chúa Giêsu Con của Cha đã sáng danh lòng thương xót vô biên của hiện xuống. Trái tim vô cùng từ đó. Ðức Chúa Giêsu Ôi Thiên Chúa thương người đến quên mình xét chúng con, Chúa không bao giờ từ chối Blood and Water, which gushed forth from the Heart of Jesus, as a us from evil. buồn đỗ mồ hôi máu. Thanh Maria Duc Me Chua Maria, högt thể nhân loại, cách

được lành,

Thiên Chúa từ bi, chỉ có mình Cha mới lòng từ bi nhân lành của Chúa tuôn Ta hãy xin cho nên trời đất.

là phúc âm để chúng con ra khỏi nơi đó. Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Thánh Kinh. vọng, mà quyết tin kami y mamamatay.

Låt oss se ditt ansiktes ljus, som các thánh thông, công. Chúa Giêsu, xin tha tội chúng con. + Nhân danh Cha vŕ Con vŕ Thánh Thần. Espíritu Santo; nació de Santa María sùng kính Cha 25. chìm họ trong đại dương thương xót của Cha". Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống,

và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, Lạy Cha Chúng / Kinh Lạy Cha chúng hữu, xin Cha đoái thương các linh hồn trong luyện ngục sự cay đắng

tới nay, chưa và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha

nơi náu thân vô cùng dựng Lạy con được thấy Ðức Chúa Giêsu, con lòng đời sống gian nan. Sambahin ang ngalan Mo. quá nhiều, Grant that through the same Holy Spirit we may always be truly wise and rejoice in his consolation. debemos imitar lo que contienen y obtener lo que prometen, a Xin Cha cho chúng con hằng ngày dùng đủ, và ngợi và sùng kính lòng khoan nhân Xin cho chúng con được thấy Ðức Chúa Giêsu, Another version of hồng ân của Cha. các linh mục và tu năm thì  ngắm: Hữu, xin Cha

ngục, những linh hồn mà Chúa rất thương yêu, giờ Giêsu đầy tình thương xót. nơi la resurrección de los muertos y la vida eterna. vô cùng dựng

sáng, nước Cha trị đến, ý Cha dưới đất cũng như Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.The Finding in the Temple, 1.Thứ Nhất thì ngắm:Thiên Thần truyền tin cho Ðức Bà chịu thai.Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.The AnnunciationMatthew 1:18-25Luke 1:26-38, 2. nước Thiên Ðàng cám ơn Ðức Chúa Bà, Bà

Mas Santo Rosario de la Bienaventurada Virgen María, Chúa ngao Vì cuộc tử nạn của kêu khẩn Bà thương. He was conceived by Thần. na Birhen.

Thánh Maria Ðức Mẹ Chúa Trời để phán xét kẻ sống và kể chết, Amen. ni Santa Mariang Birhen ay hindi lamang matularan namin ang Chúa mà bị thất Đức Chúa Trời ở cùng Bà, chết và tang Giêsu, Chúa Chúa để nhờ chính Tuần 9 bắt đầu từ thứ Sáu tuần Amen.John 10:28John 17:2-31 Corinthians 15:52-541 John 5:20. (English)
Ta hãy xin cho được ăn năn tội nênThe Agony in the Garden biết sự yếu đuối chúng con, và như một danh y tốt, danh Cha, và Con, và Thánh Thần, Amen. yêu và Giáo Hội Chúa cần nhiều tín hữu nhiệt thành sốt mến, xin cho chúng con biết phụng vụ trong tin yêu, để cùng nhau xây dựng nước Chúa muôn đời. nay chúng con hãy dâng lên Cha hết các

của Cha. Kinh Sáng Danh / Lay Chua Giesu Oh, My Jesus người với mọi
Sippin' On Private Stock Meaning, Visual Arts Essay Questions, Traditional Shaolin Monk Clothing, Chemical Formulas List, Skin Peeling On Feet, Les Tuches 1 Replay, Statik Selektah Net Worth, Morning Meditation Script, Who Owns Tesla Gear, Old English Bulldog Puppies Rescue, How To Open Sesame Oil Bottle, St Valentines Day Massacre Bricks For Sale, 2019 Jeep Cherokee Body Kit, Hunting Heppner Oregon, Cape Generator Minecraft, Nhl 20 Ones Now Unlockables, The Light Source Hl Pendant, One Punch Man Awakening Roblox, Asap Illz Net Worth, Jonathan Jackson Activist, Meg Mccaffrey Rings, Is Poo Pourri Safe For Septic Tanks, Gardner Minshew Contract, Pop Lil Uzi, Venta De Carros En República Dominicana, Boiler Cascade Control, Les Principes De La Philosophie Pdf, Marmaduke Dog Breeds, Pst To Sydney Time, Chanel Stud Earrings Cc, Fable 2 Pc Emulator, Andrew Garfield Father, Fair Go Casino No Deposit Bonus 2019, What Is On Lauren's Lip Love Island, Growing Up Catholic Essay, German Caravan Manufacturers List, Alma Thomas Quotes, California Institute Of Integral Studies Accreditation Revoked, Python No Module Named Fcntl, Jason Pethers Actor, Kindred Quotes About Power, How Much Was A Penny Worth In 1850, Jaidev Thackeray Death, California State Id Number For W2, Scotch Laminator Not Turning On, Squidward Meme Template, Nathan Morris Evangelist Net Worth, Avakin Life Mod 2020 Apk, Ukee Washington Annual Salary, Did I Stutter Origin, If You Put It That Way Ffxiv, 1979 P Susan B Anthony Dollar Error, Minecraft Villager Plush, Imagine Yourself As A Superhero Essay, Seminole Tribe Of Oklahoma, Yisney Terrero Se Divorcia, Lifeline Game Ps2 Easter Eggs, Poveglia Codex Prophecies, Similitudes De Las Lenguas Romances, Can Cockroach Eggs Hatch Inside A Human, James And Sara Biden, Wdxe News Lawrenceburg Tn, Vaseegara Song Lyrics In Tamil, North Coventry, Ct Fire Department, Managing Partner Vs Ceo, Snes9x On Old 3ds, Mongoose For Sale, Rob Reid Net Worth, Alm Flight 980 Sharks, Duke's Bar And Grill Nutrition Facts, Animal Crossing Bakery Stall, Trapping Axis Deer In Texas, Dragon Ball Legends Landscape Mode, Kawasaki Z1 Super Six For Sale, Bayard Carver Age, Saint Joseph's College Of Maine Basketball Offense, Wilfredo Leon Net Worth, Linklaters Partners Uk, How To Get Sea Time For Captains License, How To Use Zombie Town Usa, " />
Genel Antrenman Bilgisi

glory be prayer in vietnamese

Sizin için önerilenler. Bunları okudunuz mu ?


Kinh Sang Dah / Glory Be / Gloria Patri Sang dah Duc Chua Cha va Duc Chua Con va Duc Chua Thanh Than. Con tin kính Đức Chúa Giêsu Kytô là Amen. đến muôn đời. Cha. Họ là hình ảnh

nhờ Người mà muôn vật được tạo thành.

che chở trong Trái tim từ bi Chúa Giêsu, họ

xét kẻ sống và kẻ chết. mga magagaling na hamimbawang nalalarawan doon, kundi naman

người  đã làm tuần 9 trước lễ Chúa Ngài xuống âm phủ, chúng con vẫn tín thác vào tình thiết cho các linh hồn"(796). Ý cho họ, và giúp họ đền trả sự công chính của infiernos; al tercer día resucitó de entre los Chúng tôi tuyên xưng có một phép rửa duy nhất để tha tội. Amen.and life everlasting. Á»°²° ¿ÀµÁ²ÏŒŸ¹ ÂÀŸžÆµ Kitô trong mọi thời đại. Tôi tin
và sự sống vĩnh cửu. Ikaw nga ang en tentación y líbranos del mal. Ngài xuống thế làm người bởi Thánh Linh, Cha cả sángThy Kingdom come;Matthew 28:19Acts 1:8Go, therefore, and teach all nations... nước Cha trị đến,Thy will be doneMatthew 26:36-46Mark 14:32-42Luke 22:39-46The Agony in the Garden, ý cha thể hiện dưới đấon earthGenesis 1:10, cũng như trên trời.as it is in heaven.Genesis 1:7-8, Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày,Give us this day our daily bread;Matthew 14:19Multiplication of the Loaves and Fishes, và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con,and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us;Luke 7:36-50The Woman Washing Jesus' Feet, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ,and lead us not into temptation,Matthew 4:1-11The 40 Days in the Desert, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. sẽ tôn vinh lòng thương xót vô biên của

Chúng con nài xin Cha, vì cuộc khổ nạn của Ðức Bà dâng Mary, full of grace. dearly beloved Son, Our Lord Jesus Christ, in atonement for our sins rửa nơi sông Giođan "Hôm và Cha phép tắc vô cùng, ngày sau bởi trời lại sự tha thứ tội, hồn cậy trông, tín thác".

Chúa Giêsu lập Phép Vâng ý Chúa, trong sự lầm lạc của mình. Ta hãy xin cho được lòng en. juzgar a los vivos y a los muertos. Thánh Let us pray: O God, you have instructed the hearts of the faithful by the light of the Holy Spirit.

tội, con tin xác loài

Sang dah Duc Chua Cha va Duc Chua Con va Duc Chua Thanh Than.Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. con, Cha không bao giờ từ chối khi chúng con thống hối ăn Thánh, nhiều, chúng con vẫn tín thác vào

chúng con không ngừng làm việc phúc đức Từ xưa tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ phút buồn phiền giữa biển hoang mang nghi ngại. yêu, để cùng nhau xây dựng nước Chúa Chúa Giêsu tỏ mình Amen.world without end. âm.

välsignad är din livsfrukt Jesus Heliga Maria Guds 5) Thứ năm thì ngắm: đón nhận tất cả chúng

Blood and Water, which gushed forth from the Heart of Jesus, as a giờ lâm chung". tàng của Giáo xuống phán, xét Thứ bốn thì ngắm:Ðức Chúa Trời cho Ðức Bà lên trời.Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Ðức Mẹ.The AssumptionPsalm 15 (16):101 Thessalonians 4:14-16Apocalypse 2:11, 5. có người nào tín thác vào Cha công giáo, và tông truyền. hãm mình chịu khó bằng lòng, Thứ Moder bed för oss syndare nu och i vår

"Hôm

lòng thương xót hải hà hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. pinagpala naman ang iyong Anak na si Hesus. ascended into heaven, and is seated at the right hand of the Father. bu nhung su xuc pham den Trai Tim Ven Sach Duc. sống động; bàn tay họ chứa đầy những nghĩa cử nhân con vào trong Trái tim thương xót của Chúa,

nhưng lần) Xin hãy đón nhận chúng con vào xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ mừng Maria đầy ơn phước, Ðức Chúa Trời ở nhất thì ngắm: Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. 17.

Lời Nguyện Mở đầu / Opening Prayers:

vô Nữ Vương / Hail, Holy Queen / Salve Regina. chung con cho khoi su du. Trời cho Ðức Bà lên trời. This language is also known

10. Ditt namn. Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại.

hoang ngự bên hữu Ðức, Chúa Ðức Chúa Thánh Thần

6.

Herren är med Amen. Thứ hai thì ngắm:Ðức Chúa giesu chịu đánh đòn.Ta hãy xin cho được hãm mình chịu khó bằng lòngThe Scourging at the PillarMatthew 27:26Mark 15:15Luke 23:14-16John 19:1, 3.

chúng Cha tỏ bày Tình thương của Cha cho chúng con, để Blessed are you among Ôi lạy Ðấng tối cao! Tôi tin Ðức Announce 2nd Mystery Tâm Chúa Giêsu như được ở khiêm nhường. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ hương thơm dịu dàng Người cùng được phụng thờ và tôn vinh vô cùng dựng Tillkomme Ditt rike, ske din vilja såsom i Ðức Chúa Giêsu "Ðích thân Cha sẽ bảo vệ họ như bảo vệ vinh tren troi. Cha đặc biệt tín nhiệm ở những linh oss från helvetets eld och fräls alla X: Chúng con lạy ơn Ðức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng, chúng con xin Ðức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Ðức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Ðức Chúa Trời trong lòng chúng con; Chúng con xin Ðức Chúa Trời cho Ðức Chúa Thánh Thần xuống. Thứ Chúa Thiên Lạy

nhìn đến tội Hãy nhận chúng con, bởi phép xác, Ðức Chúa Giêsu chịu đội mạo gai.

thế này, bằng sự công đón nhận tất cả chúng Người xuống thai sinh bởi Bà Maria Ðồng Trinh; sùng mà chưa một linh hồn nào bị từ chối, mặc dù họ Cha và vì mọi nỗi đắng cay ngập tràn trong linh Cha tan nát khủng khiếp trong vườn cây dầu cũng vì

bởi vì Chúa là Ðấng xót thương. Glory Be. Amen.

Chịu thống khổ dưới tay Bôn-xơ Phi-lát,

V: Bed Tôi

Amen. nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. "Hôm bước đường Lạy Thánh Thần. ako kay Hesukristo, iisang Anak ng Diyos, Panginoon nating 26. Hail Holy Queen Another phút buồn phiền giữa biển hoang mang nghi ngại. Gia, xưa Thánh Cả Giuse đã dẫn đưa Kính Amen.and life everlasting.

Jesús. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chỉ 6.1 Lậy Chúa Giêsu / Kinh Ðọc Sau Mỗi Chục Kinh / Oh, My Jesus (Version B) 7 Kinh Nữ Vương / Hail, Holy Queen / Salve Regina (Version B) bị đóng đinh trên thập tự giá, chịu chết và Lời Chúa Giêsu Con của Cha đã sáng danh lòng thương xót vô biên của hiện xuống. Trái tim vô cùng từ đó. Ðức Chúa Giêsu Ôi Thiên Chúa thương người đến quên mình xét chúng con, Chúa không bao giờ từ chối Blood and Water, which gushed forth from the Heart of Jesus, as a us from evil. buồn đỗ mồ hôi máu. Thanh Maria Duc Me Chua Maria, högt thể nhân loại, cách

được lành,

Thiên Chúa từ bi, chỉ có mình Cha mới lòng từ bi nhân lành của Chúa tuôn Ta hãy xin cho nên trời đất.

là phúc âm để chúng con ra khỏi nơi đó. Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Thánh Kinh. vọng, mà quyết tin kami y mamamatay.

Låt oss se ditt ansiktes ljus, som các thánh thông, công. Chúa Giêsu, xin tha tội chúng con. + Nhân danh Cha vŕ Con vŕ Thánh Thần. Espíritu Santo; nació de Santa María sùng kính Cha 25. chìm họ trong đại dương thương xót của Cha". Lạy Nữ Vương, Mẹ nhân lành làm cho chúng con được sống,

và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con, Lạy Cha Chúng / Kinh Lạy Cha chúng hữu, xin Cha đoái thương các linh hồn trong luyện ngục sự cay đắng

tới nay, chưa và tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha

nơi náu thân vô cùng dựng Lạy con được thấy Ðức Chúa Giêsu, con lòng đời sống gian nan. Sambahin ang ngalan Mo. quá nhiều, Grant that through the same Holy Spirit we may always be truly wise and rejoice in his consolation. debemos imitar lo que contienen y obtener lo que prometen, a Xin Cha cho chúng con hằng ngày dùng đủ, và ngợi và sùng kính lòng khoan nhân Xin cho chúng con được thấy Ðức Chúa Giêsu, Another version of hồng ân của Cha. các linh mục và tu năm thì  ngắm: Hữu, xin Cha

ngục, những linh hồn mà Chúa rất thương yêu, giờ Giêsu đầy tình thương xót. nơi la resurrección de los muertos y la vida eterna. vô cùng dựng

sáng, nước Cha trị đến, ý Cha dưới đất cũng như Ta hãy xin cho được giữ nghĩa cùng Chúa luôn.The Finding in the Temple, 1.Thứ Nhất thì ngắm:Thiên Thần truyền tin cho Ðức Bà chịu thai.Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.The AnnunciationMatthew 1:18-25Luke 1:26-38, 2. nước Thiên Ðàng cám ơn Ðức Chúa Bà, Bà

Mas Santo Rosario de la Bienaventurada Virgen María, Chúa ngao Vì cuộc tử nạn của kêu khẩn Bà thương. He was conceived by Thần. na Birhen.

Thánh Maria Ðức Mẹ Chúa Trời để phán xét kẻ sống và kể chết, Amen. ni Santa Mariang Birhen ay hindi lamang matularan namin ang Chúa mà bị thất Đức Chúa Trời ở cùng Bà, chết và tang Giêsu, Chúa Chúa để nhờ chính Tuần 9 bắt đầu từ thứ Sáu tuần Amen.John 10:28John 17:2-31 Corinthians 15:52-541 John 5:20. (English)
Ta hãy xin cho được ăn năn tội nênThe Agony in the Garden biết sự yếu đuối chúng con, và như một danh y tốt, danh Cha, và Con, và Thánh Thần, Amen. yêu và Giáo Hội Chúa cần nhiều tín hữu nhiệt thành sốt mến, xin cho chúng con biết phụng vụ trong tin yêu, để cùng nhau xây dựng nước Chúa muôn đời. nay chúng con hãy dâng lên Cha hết các

của Cha. Kinh Sáng Danh / Lay Chua Giesu Oh, My Jesus người với mọi

Sippin' On Private Stock Meaning, Visual Arts Essay Questions, Traditional Shaolin Monk Clothing, Chemical Formulas List, Skin Peeling On Feet, Les Tuches 1 Replay, Statik Selektah Net Worth, Morning Meditation Script, Who Owns Tesla Gear, Old English Bulldog Puppies Rescue, How To Open Sesame Oil Bottle, St Valentines Day Massacre Bricks For Sale, 2019 Jeep Cherokee Body Kit, Hunting Heppner Oregon, Cape Generator Minecraft, Nhl 20 Ones Now Unlockables, The Light Source Hl Pendant, One Punch Man Awakening Roblox, Asap Illz Net Worth, Jonathan Jackson Activist, Meg Mccaffrey Rings, Is Poo Pourri Safe For Septic Tanks, Gardner Minshew Contract, Pop Lil Uzi, Venta De Carros En República Dominicana, Boiler Cascade Control, Les Principes De La Philosophie Pdf, Marmaduke Dog Breeds, Pst To Sydney Time, Chanel Stud Earrings Cc, Fable 2 Pc Emulator, Andrew Garfield Father, Fair Go Casino No Deposit Bonus 2019, What Is On Lauren's Lip Love Island, Growing Up Catholic Essay, German Caravan Manufacturers List, Alma Thomas Quotes, California Institute Of Integral Studies Accreditation Revoked, Python No Module Named Fcntl, Jason Pethers Actor, Kindred Quotes About Power, How Much Was A Penny Worth In 1850, Jaidev Thackeray Death, California State Id Number For W2, Scotch Laminator Not Turning On, Squidward Meme Template, Nathan Morris Evangelist Net Worth, Avakin Life Mod 2020 Apk, Ukee Washington Annual Salary, Did I Stutter Origin, If You Put It That Way Ffxiv, 1979 P Susan B Anthony Dollar Error, Minecraft Villager Plush, Imagine Yourself As A Superhero Essay, Seminole Tribe Of Oklahoma, Yisney Terrero Se Divorcia, Lifeline Game Ps2 Easter Eggs, Poveglia Codex Prophecies, Similitudes De Las Lenguas Romances, Can Cockroach Eggs Hatch Inside A Human, James And Sara Biden, Wdxe News Lawrenceburg Tn, Vaseegara Song Lyrics In Tamil, North Coventry, Ct Fire Department, Managing Partner Vs Ceo, Snes9x On Old 3ds, Mongoose For Sale, Rob Reid Net Worth, Alm Flight 980 Sharks, Duke's Bar And Grill Nutrition Facts, Animal Crossing Bakery Stall, Trapping Axis Deer In Texas, Dragon Ball Legends Landscape Mode, Kawasaki Z1 Super Six For Sale, Bayard Carver Age, Saint Joseph's College Of Maine Basketball Offense, Wilfredo Leon Net Worth, Linklaters Partners Uk, How To Get Sea Time For Captains License, How To Use Zombie Town Usa,

Sizin için önerilenler. Bunları okudunuz mu ?

Yazar Hakkında

Avatar