Genel Antrenman Bilgisi

Sporda Sakatlık Önleme (Injury Prevention in Sports) Reviews

Ahmet ADAŞLIK
Tarafından Yazıldı Ahmet ADAŞLIK

Sizin için önerilenler. Bunları okudunuz mu ?

Özet: Spor sakatlanmaları meydana geldiğinde önemli rahatsızlıklara ve sakatlıklara neden olabilir. Ayrıca önemli tıbbi harcamalara neden olabilirler. Bu makalenin amacı, spor sakatlanmalarını önleme stratejilerinin mevcut kanıta dayalı etkinliğini değerlendirmektir. Yazarlar hem iç hem de dış sakatlığı önleme stratejilerini değerlendirdi. Bununla birlikte, çok bileşenli müdahale çalışmalarında her bir bileşenin nispi katkısının olup olmadığı belirlenmemiştir. Çeşitli ısınma, kuvvetlendirme, germe ve plyometrik ve denge egzersizlerinin kombinasyonları da dahil olmak üzere çoklu bileşenler kullanan müdahaleler arasında, hangi bileşenlerin daha etkili olduğunu belirleyemedi.

Dışsal stratejiler arasında, ayak bileği koruyucularının, kaskların, yüz koruyucularının ve ağız koruyucularının etkili olduğunu bulmuşlardır. Ayrılabilir üslerin ve spora özgü kuralların çalışmaları, yorumlamayı zorlaştıran metodolojik kusurlara sahipti.

Yeni müdahalelerin geliştirilmesine yol açacak değiştirilebilir risk faktörlerini tanımlamak için daha ileri araştırmalara ihtiyaç vardır. Ek olarak, yeni girişimlerin çalışmaları, etkinliklerini değerlendirmek için katı bir metodolojiye bağlı kalmalıdır.

Kuvvet Antrenmanı

Çeşitli çalışmalar, hamstring sakatlığının önlenmesinde kuvvet antrenmanı yapmayı değerlendirmiştir. Askling ve ark., futbol öncesi oyuncularda bir sezon öncesi hamstring kuvvetlendirme programını değerlendirmek için bir (randomize kontrollü denekler) kullandı ve hamstring yaralanmalarında % 70’lik bir düşüş kaydetti.

Futbol oyuncularının bir başka çalışması iyi tasarlanmış bir (randomize kontrollü denekler) hamstring kuvvetlendirme müdahalesinin hiçbir etkisi saptamamasına rağmen, bu çalışmanın sonuçları müdahale oturumlarına katılımın zayıf olmasından etkilenmiştir.

Her iki denemede kuvvet antrenmanını değerlendiren her iki çalışmada da bir (randomize kontrollü denekler) tasarımı kullanılmasına rağmen, her bir katılımcının maruz kalma süresini açıklayan sakatlanma oranlarından ziyade sakatlanma sayıları bildirilerek sınırlandırılmıştır. Belirli kas gruplarının gerilmelerinin önlenmesi için biyolojik olarak makul bir müdahale olsa da, bu müdahalenin ek olarak incelenmiş çalışmalarına ihtiyaç vardır.

Germe (Stretching)

Birçok sporcu, spora katılım için önceden egzersiz hazırlığının bir parçası olarak germe egzersizleri yapar. Bazı meta-analizler, germenin sakatlanma riski üzerindeki etkisini değerlendirmiştir. Gilchrist ve ark., kontrol çalışmasından elde edilen havuzlama sonucu, gerilmenin spor sakatlanmaları üzerinde etkisi olmadığını tespit etti. Shrier, çeşitli sporcularda ve askerlerde yapılan 17 egzersiz öncesi egzersizin meta-analizini yaptı ve ayrıca gerilmenin sakatlanma riski üzerinde bir etkisi olmadığını buldu. Bu bulgular ışığında, spor faaliyetlerine başlamadan önceki rutin germe egzersizleri, sakatlanma oranlarını azaltmak için kanıtlanmış ve etkili bir yöntem değildir.

Denge Antrenmanı

Denge antrenman programları, özellikle alt ekstremite ve ayak bileği olmak üzere spor sakatlıklarını önlemek için yapıldığı varsayıldı. Son zamanlarda yapılan çalışmalar, spor sezonunda voleybol, hentbol, ​​futbol ve basketbol alan sporcular arasında çeşitli denge antrenman programlarını değerlendirmiştir.

Denge antrenman programları, bir denge tahtası veya ayak bileği diski kullanımı, gözleri açık ve kapalı olarak düz bir yüzeyde tek bacak duruşunun sürdürülmesi ve tek bacak üzerinde spor aktivitelerinin yapılması gibi denge egzersizlerinden oluşan çeşitli bileşenlerden oluşmuştur.

Çalışmaların çoğunluğu genel olarak sakatlanma riskinde azalma ve ayak bileği burkulma riskinde azalma olduğunu bildirmiştir. Denge antrenmanı ile sakatlıkların % 50 ila % 85 oranında azaldığı belirtilmiştir. Buna karşılık, Söderman ve ark. denge antrenmanının futbol oyuncularındaki sakatlıklar üzerindeki etkisi, ancak müdahale grubu arasında kaybedilen 30 ya da daha fazla gün katılımla sonuçlanan ciddi futbol sakatlıkları riski olduğunu bildirdi. Verhagen ve ark. voleybol oyuncuları arasında akut ayak bileği sakatlığı riskinin azaldığını, daha önce diz sakatlığı olan sporcular arasında denge tahtası antrenmanına bağlı aşırı kullanım nedeni ile dizde sakatlanma riskinin arttığını tespit etmişlerdir. Bu çalışmaların çoğu, çalışma tasarımları ve analizleri için sıkı yöntemler kullandı. Bu olumlu bulgular ışığında, spor sakatlanmaları için etkili bir önleme stratejisi olarak denge antrenmanı programları önerilebilir.

Eğitici Video Müdahaleleri

Bazı çalışmalar, sporcunun sakatlanma oranını azaltmak amacıyla video sunumlarını kullandı. İki çalışma rekreasyon kayakçıları ve kayak merkezi çalışanları için sakatlığı önleme üzerinde yoğunlaştı. Jorgensen ve arkadaşları, bir eğitim videosunun otobüsle kayak merkezlerine taşınan kayakçılar arasında sakatlanmaların nasıl önleneceği üzerindeki etkisini değerlendirdi. Kayakçılar, videoyu izlemeleri için veri yolu ile rasgele seçildi. Eğitim videosu olmayan ve otobüse binenlerin video kaydı olanlara oranla % 30 azaldığı tespit edildi. Sakatlığı önlemek için bir başka eğitimsel video müdahalesi, bir sakatlanma olayı sırasında bir sporcunun videosunu izleyen belirli sporcu türlerini içeriyordu. Videonun izlenmesinden sonra, sporculara sakatlanma ve mekanizmaları hakkında farkındalıklarını artırmak için rehberli keşif kullanmaları talimatı verildi. ABD’deki kayak merkezi çalışanları için bu rehberli keşif yöntemi kullanılarak bir ön çapraz bağ (ACL) sakatlığını önleme programı geliştirilmiştir. Bu araştırmacılar, programa katılan kayak merkezi çalışanları arasında ACL sakatlanma riskini % 62 oranında azalttığını bildirmiştir. Arnason ve ark. 20 yetişkin erkek futbolcu için (randomize kontrollü denekler)’e benzer bir video eğitimi aldı ve sakatlık oranlarını etkilemedi. Her ne kadar sporcular tarafından yapılan video analizi, sakatlık mekanizmaları hakkında farkındalık yaratabilse de, bu müdahale yönteminin spor sakatlığı riskini azaltmada etkili olup olmadığı açık değildir. Daha fazla çalışmaya ihtiyaç var.

Sonuç

Her ne kadar spor sakatlığı epidemiyolojisi nispeten yeni bir alan olsa da, sakatlanmayı önleme stratejilerinin araştırılması, sakatlık riskini azaltmak için çeşitli etkili önlemler almıştır.

Sporcunun kendine özgü olan, koşullanmanın farklı yönleri gibi faktörleri, spor sakatlıklarının önlenmesi için umut verici alanlar olarak görünmektedir.

Denge antrenmanı alt ekstremite sakatlanma riskini, özellikle ayak bileği yaralanmalarını azaltıyor gibi görünmektedir.

Kuvvet antrenmanı umut verici görünüyor, ancak daha titizlikle tasarlanmış denemelere ihtiyaç var.

Isınma, denge antrenmanı ve nöromüsküler kontrol stratejilerini kullanarak yapılan çoklu müdahaleler etkilidir.

Kendine özgü müdahale türlerine ek olarak, pek çok araştırma koruyucu ekipman kullanımına odaklanmıştır. Belirli eklemlerin desteklenmesiyle birlikte ayrılabilir tabanların, ağızlıkların, kaskların ve yüz kalkanlarının kullanılması spor yaralanmalarında bir azalmaya neden olmuştur.

Bu koruyucu ekipman kullanımının bir kısmı gençlik sporlarında zorunlu tutulmuştur, ancak yine de yetişkin sporlarına dahil edilmesi gerekmektedir. Etkili sakatlık önleme alanlarının bu şekilde değerlendirilmesi, daha fazla araştırma yapılması gereken ek alanları vurgulamaktadır. Birçok sporda üst ekstremite sakatlıkları meydana gelir ve koşullandırmanın üst ekstremite sakatlığının önlenmesi üzerindeki etkisine ihtiyaç vardır.

Spor sakatlığını önleme araştırmalarında olmayan bir diğer alan da aşırı sakatlanmalara yönelik müdahalelerdir. Son olarak, sakatlık önleme stratejilerinin uygulanmasına yönelik yöntemler önemlidir.

Futbol, ​​voleybol, hentbol ve basketbol gibi belirli takım sporlarında kendine özgü müdahaleler kullanarak sakatlıkların önlenmesi konusunda ilerleme kaydedilmiştir. Kayak, snowboard, buz hokeyi ve beyzbolda ekipman müdahalelerinin kullanımında ilerleme kaydedilmiştir. Bu seçilmiş sporlarda etkili önleme stratejilerine rağmen, çoğu sporda sakatlık önleme çalışmaları çok azdır veya hiç yoktur.

Bilinenlerin koçların, eğitmenlerin, takım hekimlerinin ve sağlık uygulayıcılarının sporculara ve halka danışmanlık yapabilmesi için etkili bir şekilde çevrilmesi gerekiyor.

Yeni müdahalelerin geliştirilmesine ve titizlikle değerlendirilmesine yol açacak, değiştirilebilir risk faktörlerini tanımlamak için daha ileri araştırmalara ihtiyaç vardır.

Bu devam eden araştırmaya epidemiyolojik yöntemlerin uygulanması, spor sakatlanmalarının etkili bir şekilde nasıl önleneceğine dair sorulara kesin cevaplar sağlayacaktır. O zaman bu cevaplar, klinisyenler ve spor hekimliği uzmanlarının okulda, toplumda ve klinik bakım ortamlarında spor sakatlıklarını önleme çabalarına rehberlik etmesini sağlamak için yaygın olarak dağıtılmalıdır.

KAYNAKLAR

1. Blair SN. Physical inactivity: the biggest public health problem in the 21st century. Br J Sports Med. 2009;43:1-2.

2. Engebretsen L, Bahr R. Why is injury prevention in sports important? In: Bahr R Engebretsen L, eds. Sports Injury Prevention: Handbook of Sports Medicine. Oxford, UK: Wiley-Blackwell; 2009:1-6.

3. Roos EW. Joint injury causes osteoarthritis in young adults. Curr Opinions Rheumatol. 2005;17:195-200.

4. Meeuwisse W, Bahr R. A systematic approach to sports injury prevention. In: Bahr R, Engebretsen L, eds. Sports Injury Prevention: Handbook of Sports Medicine. Oxford, UK: Wiley-Blackwell; 2009:7-16.

5. van Mechelen W, Hlobil H, Kemper HC. Incidence, severity, aetiology and prevention of sports injuries: a review of concepts. Sports Med. 1992;14:82-99.

6. Finch C. A new framework for research leading to sports injury prevention. J Sci Med Sport. 2006;9:3-10.

7. Schiff MA, O’Halloran R. Injury prevention in sports. In: Caine D, Harmer P, Schiff MA, eds. Epidemiology of Injury in Olympic Sports: Volume XVI. Encyclopedia of Sports Medicine. Oxford, UK: Wiley-Blackwell; 2010:491-499.

8. Shrier I. Does stretching help prevent injuries? In: MacAuley D, Best T, eds. EvidenceBased Sports Medicine. 2nd ed. Oxford, UK: Blackwell; 2007:36-58.

9. Askling C, Karlsson J, Thorstensson A. Hamstring injury occurrence in elite soccer players after preseason strength training with eccentric overload. Scand J Med Sci Sports. 2003;13:244-250.

10. Gabbe BJ, Branson R, Bennell KL. A pilot randomised controlled trial of eccentric exercise to prevent hamstring injuries in community-level Australian football. J Sci Med Sport. 2006;9:103-109.

11. Gilchrist J, Stroup DF, Thacker SB. The impact of stretching on sports injury risk: a systematic review of the literature. Med Sci Sports Exerc. 2004;36:371-378.

Ahmet ADAŞLIK

Paylaşımlardan anında haberdar olmak istiyorsanız

Facebook Sayfamızı <

beğenmeyi ve

INSTAGRAM SAYFAMI

takip etmeyi unutmayın 🙂

BİLGİ PAYLAŞTIKÇA ÇOĞALIR !

EMEĞE SAYGI  İÇİNLÜTFEN PAYLAŞIRKEN KAYNAĞINI BELİRTEREK PAYLAŞALIM…

Sizin için önerilenler. Bunları okudunuz mu ?

Yazar Hakkında

Ahmet ADAŞLIK

Ahmet ADAŞLIK

Herkese merhaba!

Bilimsellikten uzak bilgiler yerine, spora bilimsel destek niteliğinde yapılmış araştırmaları ve bir çok konuyu da sizlerle paylaşacağım…

Takipte kalmanız ve görüşlerinizi paylaşmanız benim için değerlidir. Bana ulaşmak isterseniz sitede bulunan sosyal medya hesaplarımı kullanabilirsiniz. MUTLU VE FİT KALIN !