Telif Hakkı Kanunu

Kullanım Koşulları

 

Giriş

Bu web sitesini ziyaret ederek, aşağıda verilen ve istediğinizde okuyabileceğiniz bu Web Sitesinin Kullanımına Ait Genel Koşulları hiçbir kısıtlama veya itiraz kaydı olmaksızın kabul etmektesiniz.

Web sitesinin Kullanımına Ait Genel Koşullar

Telif Hakkı Kanunu

Sitemin sayfaları telif hakları ile korunmaktadır. Özellikle, diğer yayın organlarında herhangi bir kopyalama, adaptasyon, çeviri, arşivleme ve işleme elektronik olarak saklama ve işleme dahil olmak üzere telif haklarının korunması kapsamındadır. Tümünün veya bir kısmının işletilmesi öncelikle ‘www.sporbilimci.com’ site sahibinin yazılı rızasının alınmasını gerektirir. Web sitesinin gerek içeriği gerekse yapısı da telif hakları ile korunmaktadır. Bilgi veya verilerin ve özellikle metinlerin veya bir kısmının veya tasarım ve dizayn materyallerinin kullanımı öncelikle ‘www.sporbilimci.com’ yazılı rızasının alınmasını gerektirir. Tasarım ve dizayn materyallerinin otomatik veya manuel olarak bir arşive eklendiğinde haklar bütünlüğü çerçevesinde yürürlüğe girer.

Markalar

  • Bu sayfalarda bulacağınız ‘www.sporbilimci.com’ logosu ve tüm ürün isimleri ve/veya ürün sunumları ‘www.sporbilimci.com’, yan kuruluşları, bağlı ortakları, lisansör veya ortaklarının markaları ile tescillidir. Bu markaların yetkisiz biçimde kullanımı veya suistimali kesinlikle yasak olup ticari markalar kanununun, telif hakları kanununun ve diğer fikri mülkiyet hakları veya haksız rekabet kanununun ihlali anlamına gelir.

Üçüncü Taraflara Ait Web Siteleri Hakkında Sorumluluk Almama

  • Bu web sitesinde üçüncü şahıslar tarafından işletilen ve içerikleri ‘www.sporbilimci.com’ tarafından bilinmeyen diğer web sitelerine köprüler (hyperlink) bulunmaktadır. ‘www.sporbilimci.com’ yalnızca bu sitelere ulaşımı sağlamakta olup içerikleri her ne ise bunlar ile ilgili sorumluluk kabul etmemektedir. Üçüncü taraflara ait web sitelerine olan linklerin bulundurulması yalnızca sizlere seyir kolaylığı sunmak içindir. Bağlantı yapılan sitelerdeki beyanatlar bizim tarafımızdan yapılmamıştır. Web sitemizden bağlanılan tüm üçüncü taraflara ait sayfalardaki içeriklerin hiçbiri ile açıkça bir ilgimiz yoktur. Özellikle, üçüncü taraflarca bu sayfalarda yürürlükteki kanuni hükümlerin ihlali veya bozulması konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz.
  • ‘www.sporbilimci.com’ web sitesinden köprü ile bağlanılan sitelerde ticari markalar kanunun, telif hakları kanunun ve diğer fikri mülkiyet hakları veya şahsi hakların ihlali veya bozulması konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmez.
  • İşlem ile ilgili bir emir veya resmi deklarasyon bulunması halinde kullanıcı ile ve ilgili web sitesinin sahibi veya teklif sunan taraf veya temsili kişi arasında bir sözleşme yapılır ancak hiçbir koşul altında bu ‘www.sporbilimci.com’ ile Kullanıcı arasında olamaz. Lütfen hyperlink ile bağlanılan web sitesindeki ilgili tedarikçinin genel iş koşullarını dikkate alınız.

Yasal Uyarı 

  • Bu web sitesinin kullanımından doğan herhangi bir zarar – haksız fiil dahil olmak üzere kanuni bir sebebe dayalı olması dışında – ile ilgili ‘www.sporbilimci.com’ un sorumlulukları amacı veya ağır ihmalinin sebep olabileceği zararlar ile sınırlıdır. Sözleşme ile belirli esaslı görevlerin ihmalinden kaynaklanacak hasarlarda ‘www.sporbilimci.com’  un zorunlu yükümlülükleri ile sınırlı olmak kaydı ile talep edilebilecek toplam tazminat öngörülebilir hasarlar ile sınırlıdır. Bu ‘www.sporbilimci.com’ un uygulanabilir Ürün Sorumluluğu kanunu veya verilen garantiler tahtındaki yükümlülüğünü etkilemez. Yukarıda bahsedilen sorumluluk sınırlamaları aynı zamanda insan hayatına, bedeni yaralanmaya veya bir kişinin sağlığına gelebilecek zararlar durumunda geçerli değildir.
  • ‘www.sporbilimci.com’  kendi web sitelerinin virüslerden temizlenmiş olarak tutmak konusunda ciddi çaba sarf etmektedir ancak virüslerin tamamen bulunmadığı garantisini verememekteyiz. Bu nedenle döküman veya veri indirirken virüslere karşı gerekli doğru korunma önlemlerini aldığınızdan emin olmanızı öneririz. (Örn. Virüs korumalı tarayıcılar kullanarak)
  • ‘www.sporbilimci.com’ un web sitesinde sunulan hizmetlerde kusur veya hata olmayacağına dair veya kesintisiz hizmet verebileceği garantisini verememektedir.

Tahminler ve Niyet Bildirimleri 

  • Bu internet sitesinde bildiğimiz kadarı ile geleceğe yönelik beyanatlar bulunmaktadır. Geleceğe yönelik beyanatların değiştirilmesi ile ilgili herhangi bir kanuni yükümlülüğe ait haklar saklı kalmak şartıyla, ‘www.sporbilimci.com’ un işbu web sitesinde yayınlanan geleceğe yönelik beyanatları devamlı olarak güncellemek gibi bir amacı yoktur.

Bu Sitede Bulunan Hiçbir İçerik İzin Alınmaksızın Yada Kaynak Belirtmeksizin Kesinlikle Kullanılamaz!

Her Hakkı Saklıdır. Copyright © 2017